Prof. Dr. habil. Lelbach Ádám

Belgyógyász, gasztroenterológus, geriáter szakorvos, hipertonológus

Prof. Dr. habil. Lelbach Ádám, címzetes egyetemi tanár

A Dr. Rose Magánkórház vezető belgyógyásza és V.I.P. Részlegének vezetője
Belgyógyász, gasztroenterológus, geriáter szakorvos, hipertonológus

2006 decembere óta folyamatosan részt vesz a Dr. Rose Magánkórház és Rendelőintézet munkájában, az Intézethez alapítását követően legelőször csatlakozott és jelenleg is Intézetünkben a legrégebben dolgozó orvos, a Dr. Rose Magánkórház vezető belgyógyásza és V.I.P. Részlegének vezetője.

Intézetünkben az elmúlt másfél évtizedben nevéhez fűződik többek között a szűrővizsgálati rendszer újszerű elvek alapján történő átalakítása, külföldi páciensek idegennyelvű betegellátásának megindítása, a kiemelt páciensek speciális gondozási rendszerének kialakítása, valamint orvostanhallgatóknak az intézeti munkába történő bevonása és mentorálása.

Hazai és nemzetközi tanulmányok, munkahelyek

Egyetemi tanulmányait 1989 és 1995 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte. Ezen időszak alatt Ausztria, Németország és Norvégia oktató kórházaiban és egyetemi klinikáin töltött hosszabb szakmai gyakorlatokat. Orvostanhallgatóként részt vett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1990-ben megrendezett legnagyobb (1st European Conference on Food and Nutrition Policy) konferenciájának szervezésében, melyet élelmezés és táplálkozáspolitikai témában rendeztek. A fenti tapasztalatok és létrejött kapcsolatok nagy hatással voltak későbbi szakmai életútjára is.

Tanulmányai befejeztével a Semmelweis Egyetem II. számú Belgyógyászati Klinikáján, az egykori Haynal Klinikán kezdte orvosi tevékenységét. A klinika országos szakmai vezető szerepét mutatta az abban az időben ott működő Országos Belgyógyászati Intézet jelenléte is.

Klinikai munkája során lehetősége volt valamennyi belgyógyászati szakterületen (általános belgyógyászat, endokrinológia, diabetológia, gasztroenterológia és hepatológia, nefrológia, kardiológia-, hipertónia- és intenzív terápia, hematológia és onkológia, immunológia) az ország vezető szakemberei mellett a belgyógyászat átfogó elsajátítására és a nagyforgalmú intézetben szakirányú betegellátásra. Az Országos Belgyógyászati Intézet feladatához tartozott akkoriban a csak külföldi gyógykezeléssel ellátható belgyógyászati betegek terápiájának megszervezése és koordinálása is, melyben szintén aktívan részt vett. Témavezető professzora Fehér János által szervezett hazai és nemzetközi kongresszusok (1996-ban IGSC Világkongresszus) megrendezésében fiatal orvosként operatív feladatokat látott el, melynek során sok tapasztalatot szerzett.

A Német Szövetségi Köztársaság tudományos ösztöndíját elnyerve (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft) - 1998 és 2000 között a Jungermann, majd Ramadori professzorok által vezetett „Molekuláris-, és celluláris hepato-gasztroenterológia” különleges kutatási terület (SFB - Sonderforschungsbereich) keretében - Göttingenben dolgozottEzen belül a Burckhardt professzor irányítása alatt álló „Belszervek klinikai-, celluláris-, és molekuláris biológiája” nemzetközi kutatócsoport tagjaként a Göttingeni Egyetem Belgyógyászati Centrumának Endokrinológiai és Gasztroenterológiai Klinikáján Ramadori professzor vezetésével végzett kutató munkát és orvostanhallgatók mentori tevékenységét, amely Intézetbe 2002-ben ismételten meghívták vendégkutatónak (Gastwissenschaftler).

Magyarországon a Semmelweis Egyetem akkor Tulassay Zsolt akadémikus professzor által vezetett II. számú Belgyógyászati Klinikáján folytatva betegellátó munkáját 2003-ban belgyógyászatból, 2005-ben pedig gasztroenterológiából tett szakvizsgát. A Klinika területi ellátás mellett progresszív betegellátás keretében országos funkciókat is betöltött, így igen széles spektrumban volt lehetősége a különböző súlyosságú- és ellátási szintet igénylő betegségek megismerésére, nagyszámú beteg gyógyítására.

A gyógyító- és kutató munka mellett magyar nyelven kívül angol-, és német nyelven is oktatott orvostanhallgatókat belgyógyászatból.

2005-ben az IGF (inzulinszerű növekedési faktor) rendszer-, gyulladásos citokinek és a máj kapcsolatáról írt disszertációját sikeresen megvédte és Ph.D. fokozatot szerzett, majd 2006-ban amerikai állami ösztöndíjat elnyerve az Amerikai Egyesült Államokban a Massachusetts-i Egyetem Belgyógyászati Klinikájának Hepatológiai részlegén dolgozott.

Dr. Rose Magánkórház

2007 óta a Dr. Rose Magánkórház vezető belgyógyásza, majd a Járóbeteg Szakellátás vezetője, jelenleg V.I.P Részlegének vezetője. Az eltelt másfél évtizedben sikerült az Intézetnek nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is elismertséget szerezni, melyet az is bizonyít, hogy az elmúlt években több, mint 90 országból-, a Föld minden kontinenséről érkező páciensei között vannak híres nemzetközi politikusok, diplomaták, az üzleti világ és az Öböl-menti országok ismert személyiségei (kinevezett Royal Physician-in-Ordinary - Kingdom of Saudi Arabia), világhírű sportolók és előadóművészek, rendezők, Oscar-díjas színészek, közülük sokan visszajárnak Hozzá Budapestre vagy kérik véleményét kezelésükkel kapcsolatosan.

Tudományos oktatói és kutatói munkásság

Tudományos munkásságához tartozik több, mint 100 tudományos prezentáció, köztük a németországi Kölnben működő Lambert kiadó által angol nyelven megjelentetett monográfia (Adam Lelbach: Acute Phase Mediators and the IGF System, Lambert Academic Publishing, Köln, Németország (2009), 10 magyar és angol nyelvű egyetemi tankönyv fejezet, valamint számtalan magyar és idegennyelvű (angol, német) tudományos közlemény, nemzetközi konferenciákon tartott előadás. Számos hazai és nemzetközi kongresszus szervezésében aktívan részt vett. Az elmúlt évtizedben iskolateremtő munkásságát jelzi orvostanhallgatók és tudományos aspiránsok folyamatos mentorálása (Tudományos Diákköri tevékenység kapcsán hallgatói számos díjat nyertek).

Göttingeni kutatásai során a világon elsőként tárta fel proinflammatórikus citokinek hatását az inzulinszerű növekedési faktor rendszerre májsejt kokultúrákban, mely mechanizmus különböző katabolikus (senyvesztő) kórfolyamatok és állapotok (daganatos megbetegedések, gyulladásos megbetegedések, öregedés) kialakulásában játszanak szerepet, mely eredményeit Európa vezető májkutatási folyóiratában (Journal of Hepatology) közölte. Göttingeni tartózkodása alatt több Nobel-díjas tudóssal is kapcsolatba került, Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban felkereste Erwin Näher és Craig Mello Nobel-díjas professzorok laboratóriumait is.

Közeli barátság fűzi Göttingenben töltött évei óta Dieter Matthaei belgyógyász-radioterapeutához is, aki  korábbi éveiben a Göttingeni Egyetem és a Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie kutatójaként munkatársaival Axel Haase-val and Jens Frahma-mal 1985-ben megalkották a FLASH MRI (fast low angle shot) képalkotó technikát, mely lehetővé tette  az emberiség számára az MRI képalkotás klinikai diagnosztikai felhasználását.

Az elmúlt években tudományos érdeklődése az öregedési folyamatok biológiai és élettani mechanizmusainak, ezek esetleges terápiás intervenciójának kutatásán belül kiterjed a fizikai aktivitás kardiometabolikus és az öregedési folyamatokra gyakorolt hatásaira. Székács Béla és Koller Ákos professzorokkal jelentek meg a témában közös közleményei, illetve tankönyv fejezetei. 

2015-ben hipertonológia licence vizsgát, 2016-ban geriátria szakvizsgát tett.

2019-ben a Testnevelési Egyetemen habilitált doktori címet szerzett, habilitációs dolgozatának címe: A kardiometabolikus rendszer adaptációja versenysportolóknál és késői hatásai - a rendszeres fizikai aktivitás szerepe a szívérrendszeri- és anyagcsere betegségek megelőzésében és terápiájában.

Az érrendszer öregedésével kapcsolatos Koller Ákos professzorral végzett tanulmányai kapcsán az Európai Kardiológiai Társaság Mikrovaszkuláris munkacsoportjának tagja lett, tudományos kollaborációt folytat az Európai Mikrocirkulációs Társaság főtitkára, Henning Morawietz professzor által vezetett drezdai munkacsoporttal. 

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, az Idősgyógyászat című tudományos szakfolyóirat felelős szerkesztője, a Hypertonia és Nephrologia folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

További oktatási és tudományos együttműködés keretében az elmúlt két évtizedben a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport (graduális és posztgraduális oktatás), Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Transzlációs Medicina Intézet (korábban Kórélettani és Gerontológiai Intézet), a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Természettudományi Intézet, Sportgenetikai és Sportgerontológiai Kutatócsoport, Budapest, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Budapest, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Fizioterápia Tanszék és Alapozó  Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Budapest végzett tevékenységet; az oktatást és mentori munkát magyar, angol és német nyelven folytatja.

Oktatói munkásságának az elmúlt években megvalósult legújabb eredménye, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Sport és Egészségtudományi Intézet Kineziológiai Tanszékének keretében a „Gerontológiai és geriátriai ismeretek” tárgy-, illetve a „Gerontológiai és Geriátriai Szakirány” elindítója és előadója lett.

További szakmai, szakmapolitikai tanulmányok és tevékenységek

2009-2011 között tanulmányokat folytatott a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságtudományi Karán (és a Rochester Institute of Technology, Henrietta, New York, U.S.A. képzésében), ahol közgazdász diplomát szerzett. Záródolgozatának címe: Magyar egészségügy a jóléti államok egészségügyi rendszereinek tükrében reformelképzelések 20 év távlatából.

A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság alelnöke, az Európai Geriátriai Társaság vezetőségi tagja, az Európai Geriátriai Társaság vezetőségi tagjaként meghívást kapott a Global Europe Initiative (Globális Európai Kezdeményezés) nevű munkacsoportba, melynek feladata a különböző európai régiók geriátriai ellátásának az eddiginél egységesebbé tétele.

2019-ben vezetésével orvoscsoport kereste fel Csángóföldet Romániában, ahol munkatársaival a Miniszterelnökség támogatásával és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége megbízásából egyészség-szociológiai tanulmányt végeztek.

2021-2022-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium felelős államtitkárának meghívására elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomáciai vezetőképzés szakirányú továbbképzési szakot, mely a nemzetközi orvosszakmai szervezetben (Európai Geriátriai Társaság Vezetősége) végzett munkáját is segíti.

Szakértői munkát végez az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály felkérésére, a European Health Management Association, Brüsszel, The SUSTAIN project (on improving healthcare for older people in Europe) keretében, valamint az Európai Geriátriai Társaság Vezetősége - Global Europe Initiative (Globális Európai Kezdeményezés) Munkacsoport tagjaként.

Utazási medicina iránti érdeklődése (2013-ban Utazásegészségügyi szakképesítést is szerzett) kapcsán számos alkalommal meghívást kapott, hogy orvosként a világ több kontinensén egzotikus körülmények között kísérjen hivatalosan kiutazó csoportokat (Dél-Amerika, Közép-Amerika, Afrika és a Közel-Kelet számos országában). A különböző kultúrák és ezek egészségügyi és szociális ellátó rendszerei iránti érdeklődésétől is indíttatva a világ több, mint 70 országában járt valamennyi földrészen, különösen érdeklődik az egykori „Selyemút” mentén fekvő országok kultúrája iránt, de járt Japánban, Óceániában, Afrikában, Brazília Amazonas vidéki őserdeiben is. Ezen tapasztalatait felhasználta közgazdasági diplomamunkájának elkészítése során, valamint egészségpolitikai és az idősellátással kapcsolatosan kialakult nézeteit is formálta.
 

Szakorvosi vizsgák, licence vizsgák, szakképesítések

2003 belgyógyászat szakvizsga

2005 gasztroenterológia szakvizsga

2013 utazásegészségügy szakképesítés (Utazási Medicina)

2015 hipertonológia licence vizsga

2016 geriátria szakvizsga
 

Tudományos fokozatok, egyetemi címek

1995 Dr. med. univ. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

2005 Ph.D. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest

2011 M.Sc. (M.B.A.) Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Rochester Institute of Technology, Henrietta, New York, U.S.A.

2015 címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

2019 – habilitált doktor (Dr. habil.), Testnevelési Egyetem, Budapest 

2022 – címzetes egyetemi tanár, Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest 

Legfontosabb Hazai és Nemzetközi kitüntetések

2015 – A Német Johannita Rend jogi lovagkeresztje

2015 – A Szaud-Arábiai Királyság - „Royal Phisician in Ordinary” 

2020 – A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
 

Nyelvtudás:

angol, német, orosz, (egyéb tanult nyelvek: francia, arab, kínai, latin)

 

Dr. Lelbach Ádám

Rendelési idő

Hétfő
10.00 - 16.00
Kedd
10.00 - 16.00
Szerda
10.00 - 16.00
Csütörtök
10.00 - 16.00
Péntek
17.00 - 20.00

Beszélt nyelvek

  • Angol,
  • Német,
  • Orosz