Prof. Dr. Székács Béla

Belgyógyász, nephrológus, hypertonológus

Prof. Dr. Székács Béla, PhD, habil, az MTA doktora, a Dr. Rose Magánkórházban konziliárius a belgyógyászat-nephrologia és kapcsolódó egyéb szakorvosi képzettségei alapján a hypertonologia, valamint az idősgyógyászat területén.

Külső munkahelye: jelenleg a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának emeritus professzora, illetve a Szent Imre Egyetemi Kórház Geriátriai és Gerontopszichiátriai Rehabilitációs Osztály részmunkaidős szaktanácsadója.

1967-től négy évtizeden át a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott, majd 2004-től a klinikának az OPNI-ba kihelyezett Geriátriai Tanszéki Csoport oktatási feladatait vezette professzori státuszban, illetve egy nagyobb geriátriai és belgyógyászati háttér osztály betegellátását felügyelte. Az OPNI bezárása után, amikor a Tanszék és a háttér-osztály is a Szent Imre Kórházba (később Egyetemi Oktatókórház) került át, professzor oktatóként, betegellátó mb. főorvosként, majd a nyugdíjas szaktanácsadóként dolgozott, jelenleg rész munkaidőben látja el ezt a megbízatást.

Több külföldi szakmai-tudományos tanulmányútjából kiemelhető: 1987-ben a londoni Royal Postgradual Medical School /Hammersmith Hospital klinikofarmakológiai és belgyógyászati részlegén sir Colin Dollery professzornál egy év, majd 1993-ban, mint visiting professor, az Indiana University (USA) Belgyógyászati és Hypertonia Centrumában J. Howard Pratt és Myron H. Weinberger professzoroknál fél év.

Szakmai felkészültségét és elismertségét az elmúlt évtizedekben több, jórészt a belgyógyászathoz kapcsolódó klinikai profilban (vese, hipertónia, menopauza, geriátria) az adott szakma minőségét biztosító orvosszakmai társaságokban betöltött vezetőségi-elnökségi/elnöki tisztségei jelezték. Ezeken a területeken nemzetközileg is jelentős tudományos, oktatói és szakmafejlesztő tevékenységet fejt ki. Az idősgyógyászat területén mind az európai, mind a nemzetközi szakmai társaság vezetőségébe is beválasztották

Dr. Székács Béla nagyszámú hazai és nemzetközi szakmai-tudományos közleményén és előadásán túl számos betegellátási szakmai könyvet is szerkesztett, amelyekből kiemelhető a de Chatel Rudolf professzorral együtt szerkesztett és részben meg is írt, „Nephrologia” és az egyedül szerkesztett és jelentős mértékben meg is írt „Geriátria (Idősgyógyászat)”, mivel mindkettő az adott orvosi profilban az első hazai szakkönyv volt. Több orvosszakmai folyóiratnak volt, vagy jelenleg is a szerkesztőségi tagja, az Idősgyógyászat tudományos-szakmai lapnak a főszerkesztője.

Számos egyetemi és orvosszakmai tudományos társasági díj, kitüntetés mellett eddigi szakmai-tudományos életpályáját 2014-ben állami kitüntetés, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt is minősítette.

A Dr. Rose Magánkórházban dr. Lelbach Ádám vezető belgyógyász kérte fel, több mint egy évtizeddel ezelőtt, belgyógyász-nephrologusi-hypertonologusi konziliáriusi tevékenységre, komplikáltabb esetekben. A kórházban eltöltött évekre így emlékszik: „roppant érdekes volt és tanulságos volt számomra belülről végig kísérni ennek a már akkoriban is igen jelentős, de ma már országosan is vezető, magas szakmai minőségű komplex ellátásokat biztosító, kiváló szervezettségű magán betegellátó kórháznak a fejlődését a „hős-korszaktól” napjainkig. Igaz szakmai élmény számomra ma is, hogy ennek a nemzetközi mércével is igazán professzionista betegellátó kollektívának magam is tagja lehetek.”

Nyelvtudása: angol

Jelenlegi kiemelt szakmai érdeklődési területei

  • magasvérnyomás betegség
  • vesebajok
  • öregedés
Prof. Dr. Székács Béla

Rendelési idő

Beszélt nyelvek

  • Angol