Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Dr. Rose Magánkórház (továbbiakban: Intézet) internetes címén elérhető honlap, vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A drrose.hu tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása csak Intézetünk előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. 

2. Intézetünk nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. 

3. A drrose.hu adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért Intézetünk az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. 

4. Intézetünk személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel. 

5. Jogosultak vagyunk előzetes jelzés nélkül az azonosítóval és jelszóval biztosított hozzáféréssel elérhető szolgáltatások beszűkítésére vagy indokolás nélküli megszüntetésére. 

6. Intézetünk a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. a 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira. 

7. A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait Intézetünk vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő - tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait Intézetünk közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni. 

8. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat Intézetünk kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

9. Intézetünk a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.

10. A drrose.hu oldalon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Intézetünk semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve ezen honlapok adatkezelési biztonságáért. 

11. A drrose.hu a Felhasználókról és a Regisztrálókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhasználó és a Regisztráló ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók, illetve a Regisztrálók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Regisztráló számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el.
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
A sütiket a Felhasználó, illetve Regisztráló törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Amennyiben a cookie-k, „sütik” elutasítása mellett dönt, ez hatással lehet a honlapon lévő szolgáltatásokra.
A Felhasználó és a Regisztráló tudomásul veszik, hogy a drrose.hu ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Felhasználó/Regisztráló használja a weboldalt, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és a Regisztráló tudomásul veszi, hogy a drrose.hu funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ statisztikai célokra konverziós sütiket (melyek lehetővé teszik az értékesítési eredményesség elemzését), követő sütiket (melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé), emellett vásárlási szokásokat követő sütiket (amelyek alapján a Felhasználó/Regisztráló személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap), analitikus sütiket (amelyek a Felhasználó/Regisztráló weboldal használati szokásait követik), valamint nélkülözhetetlen sütiket (amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot).
A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához. Még többet tudhat meg a cookie-król, azok törléséről a www.aboutcookies.org weboldalon.

12. A Felhasználónak lehetősége van Hírlevélre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozást a Felhasználó érvényes e-mail cím megadásával teheti meg. A hírlevélre történő előfizetés bármikor lemondható a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva, vagy az info@drrose.hu e-mail címre küldött leiratkozás kéréssel. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a drrose.hu kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

13. A drrose.hu szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért Intézetünk nem felel.

14. A drrose.hu anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.